Over ons

Over DOMUS4U

Domus4U is een product van Urbis Vastgoedgroep. De missie van Urbis Vastgoedgroep vertaalt zich volledig in de dubbele bodem van de slogan “VAST GOED VOOR U !”. Enerzijds bent u bezig met vastgoed(beslissingen), anderzijds kan Urbis hiervoor uw partner zijn, zodat elke vastgoedbeslissing weloverwogen én goed is voor U! U staat centraal, maar met correct, duidelijk én transparant advies of begeleiding. Urbis is uw partner voor al uw vastgoedvragen.

Wie is wie

Bestuurders

Rudy Leroy
09 233 15 30
rudy@urbis.be

Jan Van Dun
jan@vandun.be

Koen Maerevoet
koen.maerevoet@telenet.be

Bedrijfsinformatie

Maatschappelijke zetel:
Laurent Delvauxstraat 2 – 9000 Gent
Opgericht door Rudy Leroy

Ondernemingsnummer:
BE0793.418.329

Investeringswaarden

Bedrijfsmissie Domus4U

01

Betrouwbaarheid

Met DOMUS4U willen we een betrouwbare partner zijn voor uw te investeren kapitaal! Elke aankoop van vastgoed zal voorgelegd worden aan het ‘acceptatiecomité’, zodat er door verschillende partijen met een positief kritische blik naar de aangeboden opportuniteiten zal gekeken worden. Naast de harde cijfers zal er ook gekeken worden naar andere factoren, zoals de energetische prestaties van het gebouw, de woonkwaliteit van het gebouw en zijn omgeving, etc… Maar ook de financiële projecties dienen correct voorgesteld te worden. U zal ons geen ronkende uitspraken horen doen over spectaculaire winsten, we gaan uit van enkele basispremissen, die de krijtlijnen van de potentiële winsten zullen bepalen: De huuropbrengst, de meerwaarde, de fiscaliteit en het intern rendement.

02

Betrokkenheid

Urbis staat aan de wieg van dit fonds én engageert zich uiteraard dan ook om dit fonds met de hoogste zorg te behandelen. Elke betrokken partij zal als een volwaardige partner of stakeholder beschouwd worden: of het nu om u als investeerder gaat, dan wel de huurder(s) van één van de aangekochte panden, allen zullen ze in directe communicatie met Urbis staan. Het weze dan ook duidelijk dat Urbis hier een enorme verantwoordelijkheid én betrokkenheid aan de dag zal leggen om dit succesvol te beheren.

03

Deskundigheid

Om dit alles in goede banen te leiden, zal Urbis zich laten begeleiden door externe partijen, om dit fiscaal én juridisch correct op punt te stellen. Zo is Koen Maerevoet, voormalig CEO ‘KPMG’, medeoprichter en bestuurder van DOMUS4U. Jaarlijks wordt er een audit op de vastgoedportefeuille gedaan door ‘Stadim’ en wordt er een revisorenverslag opgemaakt door ‘KPMG’.

04

Onafhankelijkheid

Het is van belang dat DOMUS4U volledig onafhankelijk beslissingen kan nemen qua aankooppolitiek. Daarom zal er naar gestreefd worden om enerzijds het beginkapitaal te spreiden over meerdere aandeelhouders én anderzijds zal er een onafhankelijk ‘acceptatiecomité’ samengesteld worden, eventueel aangevuld met één of meerdere externe partijen, in zover ze beschikken over voldoende competenties.

05

Duurzaamheid

Bij de aankoop van vastgoed, zal ook de factor ‘duurzaamheid’ mee in rekening gebracht worden. In hoeverre zijn de gebouwen, die aangebracht worden, goede keuzes met het oog op de toekomst en met respect voor mens en milieu ? Een gunstige energieprestatie én een goede Mobiscore beperken al meteen de impact op milieu en omgeving. Maar ook de vraag of het gebouw een toekomst aankan zonder al te veel ingrepen is belangrijk in het beslissingsproces. Of nog, kan het gebouw flexibel aangepast worden aan nieuwe noden, indien wenselijk?

Heeft U interesse in vastgoed, maar geen tijd of zin om zelf in te staan voor de aankoop of voor het beheer?

Laurent Delvauxstraat 2
9000 Gent

0495 87 70 00
info@urbis.be

Over ons

Duurzaam investeren in residentieel vastgoed. DOMUS 4U maakt deel uit van Urbis Vastgoedgroep.

Meer info

©2023 DOMUS 4U · Privacybeleid · Cookiebeleid

Contact

Maak een afspraak

Wenst u een afspraak of meer informatie over DOMUS4U? Laat uw gegevens na en wij contacteren u zo snel mogelijk.